GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2021

Galéria

PROPOZÍCIE

XXV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu

Vyhlasovateľ

Mesto Námestovo

Dom kultúry v Námestove

Dom kultúry v Námestove organizačne zabezpečuje ústredné kolo. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.

Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.

Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku.

Súťažné obdobie pre tvorbu prác:

Termín súťaže: február – 14. máj 2021

Termín výstavy: 17. jún – 31. august 2021

Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 17. júna 2021 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým programom, tvorivými dielňami detí na tému SLOVENSKO – KRAJINA, KTORÚ MÁM RÁD, seminármi pre študentov a pedagógov.

Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v termíne do 14.mája 2021 (vrátane) na adresu:

Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námestove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Témy:

1. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ, Sedempočetníci - (plagát, pohľadnica, exlibris)

2. Ilustrácia rozprávok od slovenských autorov - (ľubovoľný prejav)

3. Využitie tradičnej výšivky v modernom odevnom dizajne - (ľubovoľný prejav)

Podmienky súťaže a kategórie:

a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom.

b) Kategórie:

I. deti vo veku 6 - 9 rokov

II. deti vo veku 10 - 12 rokov

III. deti vo veku 13 - 15 rokov

IV. študenti stredných škôl 16 - 19 rokov

Výtvarný prejav:

Ľubovoľný - kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky

Formát - min. od A4 (návrh na plagát A3, A2)

Každú prácu je potrebné označiť pomocou priloženej tabuľky, ktorá sa nachádza v prílohe propozícií.

Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú vrátené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže.

Vyhlásenie výsledkov:

Výsledky súťaže budú zverejnené Dom kultúry v Námestove a zároveň budú písomne poslané autorom súťažných prác do 31. mája 2021.

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:

a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.

b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác. Hlavnú cenu (finančnú) udeľuje primátor mesta Námestovo na návrh odbornej poroty.

c) Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľovi niektorú z cien neudeliť.

Kontaktná adresa:

Dom kultúry v Námestove

Štefánikova 208/7

029 01 Námestovo

tel.: 043 / 55 222 47

e-mail: office@dkno.sk, web: www.dkno.sk

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum lokálnej premiéry: 17. jún 2021

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.