Modernizácia knižnice

Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice - I. etapa

    Mestská knižnica v Námestove funguje od roku 1983 keď bol do užívania odovzdaný Dom kultúry, vtedajšie Mestské kultúrne stredisko, ktorého súčasťou je mestská knižnica. Vizáž knižnice pred rekonštrukciou nebola najhoršia, ale bolo v nej chladno, tmavo, knižnica nemala odsávanie, priame vetranie... Keďže Fond na podporu umenia vyhlásil výzvy práve na tieto účely vo finančnom objeme do 10 tisíc a 60 tisíc eur, aj napriek najmä časovej náročnosti sme sa rozhodli ísť do toho 60-tisícového. Zvládli sme to, vypracovali sme projekt, z troch oslovených architektov sme vybrali najkrajšiu a najlacnejšiu štúdiu architektov Ing. arch. Mariána Ontkóca a Ing. arch. Barbory Hollej. Projekt sme spolu s Danicou Hollou, poslankyňou MsZ a v tom čase zástupkyňou primátora, úspešne odprezentovali v Bratislave na Fonde na podporu umenia a tak k získanému 60-tisícovému grantu sme pridali cca 10 tisíc eur z rozpočtu Domu kultúry. Potom nasledovalo verejné obstarávanie, ktoré zabezpečila Alžbeta Selecká, referentka pre projektové riadenie a verejné obstarávanie pri MsÚ. Celková hodnota diela na rekonštrukcii knižnice je ale približne 100 tisíc eur – vzhľadom na to, že spolu s mestským úradom sa vyriešila vzduchotechnika i svetelnosť knižničného priestoru. Okrem Fondu na podporu umenia a Domu kultúry v Námestove boli použité finančné prostriedky od jeho zriaďovateľa Mesta Námestovo. Na rekonštrukcii interiéru knižnice sa podieľali firma KUBIK INTERIÉR a stavebnými prácami firma STAVINEK s. r. o., vzduchotechniku realizovala firma STAVOTECH SK s.r.o.. Projekt rieši hlavnú a mládežnícku časť knižnice. V mládežníckej je auditórium, knihy pre deti i premietacie plátno. Náučnú literatúru sme premiestnili z knižnice do miestnosti, ktorá bola v minulosti daná do prenájmu, kde je tiež internet pre návštevníkov knižnice. Po rekonštrukcii poskytuje knižnica viac priestoru deťom a mladým ľuďom na skupinové aktivity. Ide o vhodný komunikačný priestor - na besedy, čítania, premietanie rozprávok, hry, kreslenie...

Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice - II. etapa

    Po úspešne získanom a aj zrealizovanom grante na rekonštrukciu knižnice v roku 2019, sa Dom kultúry v spolupráci s Mestom Námestovo rozhodol v roku 2020 podať žiadosť o dotáciu na uskutočnenie druhej etapy modernizácie knižnice. V tomto sme boli znova úspešní a podarilo sa nám získať z Fondu na podporu umenia ďalších 40 000 eur. K tejto sume, ako spoluúčasť, prispelo 15 000 eurami Mesto Námestovo. Po úspešne zrealizovaných verejných obstarávaniach sa dvere na knižnici zatvorili 14. júna 2021 a opäť sme sa pustili do vypratávania kníh, regálov a ďalšieho nábytku z knižnice. Postupne sa na steny natiahla nová omietka, vymenili sa radiátory a rozvody kúrenia. V časti pre náučnú literatúru sa vyliala nivelačka a položil sa nový koberec. Ten sa dal aj do ďalších častí knižnice a to do čitárne, do stredu a do časti pred deti. Staré, ťažké kreslá sa vymenili za nové, ľahšie, s moderným dizajnom. Ako konferenčné stolíky slúžia staré zrepasované bedničky na knihy, v knihovníckom slangu nazývané aj hrabátka, na ktoré sa položili sklá. Zrepasovali sa aj poličky na časopisy, ktoré sa umiestnili do čitárne. V časti pre beletriu a náučnú literatúru sa vymenili regály na knihy, v celkovom počte 69 kusov. V časti pre deti pribudli nové nízke police na knižky pre najmenších a táto časť knižnice sa obohatila o stolíky a stoličky. Stavebné práce v druhej etape rekonštrukcie zabezpečil STAVEBNÝ PODNIK s.r.o z Námestova a modernizáciu nábytkového vybavenia a položenie kobercov zase firma S&G - interior solutions s.r.o. z Bratislavy. Týmto sa úspešne zavŕšila modernizácia našej knižnice a pracovníčky a pracovníci Domu kultúry sa posledný júlový týždeň pustili do upratovania priestorov a opätovného sťahovania knižného fondu do nových regálov a políc. Dvere knižnice sa znovu otvorili 2. augusta 2021. Poslednou, nielen estetickou, ale hlavne funkčnou boliestkou v knižnici zostávajú staré, nevymenené okná, cez ktoré fučí a so svojím  jednosklom majú len minimálne izolačné vlastnosti. V priestoroch knižnice aj napriek výmene vykurovacých telies a nainštalovaní novej vzduchotechniky s funkciou dokurovania preto stále nie je vyhovujúci tepelný komfort. Veríme, že v neďalekej budúcnosti sa aj tento problém vyrieši celkovou rekonštrukciou samotnej budovy Domu kultúry a hlavne jej plášťa. Vynovená knižnica úspešne slúži svojim čitateľkám a čitateľom a dúfame, že sa v nej cítia príjemne a jej nový dizajn a im páči.

TENTO PROJEKT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL

Po prvej etape modernizácie knižnice

 

Po druhej etape modernizácie knižnice

 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.